Yerel toplulukların ve çeşitli baskı gruplarının günümüzde gerek şirketlerin, gerekse de hükümetlerin plan ve faaliyetlerinde giderek artan bir etkileri bulunuyor. Ulusal veya yerel düzeydeki güç merkezleriyle sinerji yaratmak, varsa kaygılarını gidermek ve bir uzlaşma perspektifi içinde ortak akıl oluşturmak, bir kurumun büyümesi ve başarısı açısından hayati öneme sahiptir.
Bir yatırımı ya da projeyi hayata geçirirken, o girişimin temelinde yer alan fikir ve yaklaşımların kamuoyu ve diğer sosyal-mesleki gruplar tarafından nasıl algılandığı, verilen mesajların doğru anlaşılıp anlaşılmadığı çok önemlidir. Yürütülen iletişim faaliyetlerinin niteliği iş hedeflerinin başarıya ulaşması veya başarısız olması arasındaki fark anlamına gelebilir.
Bu süreçte benzer düşünce ve yaklaşımlara sahip grupları ve sosyal paydaşları tespit ederek onlarla ittifaklar oluşturmak, karşı çıkan grup ve kişileri bilgilendirmek, iletişim hedeflerinden dışlamamak gerekir.
Tribeca İletişim Danışmanlık bu iletişim çalışmalarını mümkün olan en geniş uzmanlık yelpazesiyle birlikte yürütür. Araştırma sonuçlarına dayalı, kritik öneme sahip mesajlar en etkili olabilecekleri mecralar aracılığıyla hedeflerine ulaştırılır.