Kurumların iletişim faaliyetlerinde sözcünün çok önemli rolü vardır. Her kurumda bu fonksiyonu yerine getiren bir kişi vardır. Bazı durumlarda sözcülerin sayısı birden fazla olabilir. Sözcülük konumu kişinin mülkiyet sahipliğinden, organizasyon içindeki görevinden veya doğal liderlik yeteneklerinden kaynaklanabilir.

Unutulmaması gereken nokta şudur: Sözcü, verilmesi planlanan mesajları sosyal paydaşlara ileten ve paydaşlarda arzulanan algılamaları yaratan kişidir. Bir başka deyişle kurumun paydaşlara yönelik yüzüdür. Paydaşlar nezdinde en güvenilir algılamayı ancak sözcü yaratabilir.

Bu bakımdan sözcülük fonksiyonunu yerine  konumundaki kişilerin iyi yetişmiş, birikimli insanlar olması gerekir. Bu kişiler kurumun iletişim mesajlarını, paydaşlara doğru sözcüklerle ifade ederek iletmek durumundadır.

Günümüz iş dünyasında rekabet ortamı arttıkça, kurumsal sözcülüğün başarılı bir şekilde oluşturulması ve uygulanması büyük önem kazanmaktadır.

Tribeca İletişim Danışmanlık, gerek kurumsal iç iletişim, gerekse de kurumun tüm sosyal paydaşlarıyla iletişiminin doğru bir rotaya oturtulması ve denetlenebilir olarak sürdürülebilmesi açısından sözcü veya sözcülerin saptanmasını ve gerekiyorsa çeşitli eğitim programları ile iletişim yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlar.