Kurumsal sosyal sorumluluğun dünyada en yaygın kabul görmüş tanımı “şirketlerin toplum hayatında genel anlamda pozitif bir etki yaratması için iş süreçlerini nasıl yönetmesi gerektiği”dir.

Bu kavramın ABD’deki uygulamasında ağırlıklı olarak hayırseverlik ön plana çıkmaktadır. Avrupa Birliği’nde ise kurumsal sosyal sorumluluk kavramı daha ziyade ana iş faaliyetlerinin toplumsal bir duyarlılıkla yapılmasına odaklıdır. Toplumsal bilinçlendirme çalışmaları da genellikle bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Kurum, içinde faaliyet gösterdiği toplumla ve sosyal paydaşlarıyla ilişkilerinde etik kurallara uymak durumundadır. Kararların alınması ve uygulanması sürecinde yer alan bütün faaliyetlerin yasalara, insan haklarına, çalışanların haklarına ve çevre standartlarına uygun olması gerekir.

Bunun yanı sıra, kurumun ekonomik faaliyetleri sonucu kar etmesi öncelikli sosyal sorumlulukları arasında yer alır. Hiçbir kurum toplumsal kaynakları, kar yaratmayan ekonomik faaliyetler içinde israf etme hakkına sahip değildir.  Bütün kurumlar toplum için değer yaratmalıdır.

Bir kurum sosyal sorumluluk anlayışını hayata geçirirken, bu yöndeki yaklaşım ve uygulamalarının iletişimini de, toplumla ve sosyal paydaşlarla yapmak zorundadır.

Bu iletişimin doğru yapılması,  kurumun itibarının ve marka değerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde uygulamaya konulan projeler bu alandaki iletişimin en temel unsurlarıdır ve kurumsal kimliğin tanımlanmasında önemli bir payları bulunmaktadır.

Sosyal sorumluluk projeleri tarihi ve kültürel miras, eğitim, çevre, spor, sağlık, insan hakları, ulusal ya da bölgesel tanıtım gibi alanlarda hayata geçirilebilir.

Bu tür projeler hükümet, politikacılar, akademisyenler ya da fikir önderleri gibi kurumsal itibar açısından önem taşıyan kesimler üzerinde de olumlu etki yaratabilir.

Tribeca İletişim Danışmanlık, iş ortaklarının, sosyal paydaşlarına ve genelde topluma yönelik olarak kurumsal sosyal sorumluluk iletişimlerini en etkin bir şekilde yapabilmesi için danışmanlık hizmeti verir. Bu iletişimde en etkin rol oynayabilecek projeler konusunda farklı seçenekler sunar.