Günümüzde bir kurumun paydaşları tarafından nasıl algılandığı, başarı ve başarısızlık arasındaki fark anlamına geliyor. Algılama bir bakıma artık gerçeğin ta kendisi oldu.
Bir kurumun kimliğini oluşturmak ve sosyal paydaşlarla  ilişkileri, bu kimlikle uyumlu bir iletişim yönetimi çerçevesinde sürdürmek  çağdaş iş yaşamının dayattığı bir zorunluluktur.
Kurum kimliğinin temelini, o kurumun vizyonu, misyonu ve değerleri oluşturur.  Kendisini doğru konumlandıran kurum, paydaşları nezdinde olumlu algılamalar  oluşturmayı başarabilmektedir. Olumlu algılama kurumun itibarının yükselmesine ve iş hedeflerinin gerçekleştirilmesine büyük katkıda bulunur.
Bir kurumun sosyal paydaşlar nezdinde konumlandırılmasında, o kuruma liderlik eden üst düzeyli yöneticilerin iletişim faaliyetleri belirleyici bir rol oynar. Bu liderlerin hangi iletişim platformlarını nasıl değerlendirecekleri ve bu platformlarda hangi mesajları verecekleri çok önemlidir.
Tribeca İletişim Danışmanlık, gerek kurumun konumlandırılmasında, gerekse de üst düzeyli yöneticilerin ve çalışanların bu konumlandırmayla uyum içinde iletişim faaliyetleri yürütmeleri konusunda kapsamlı bir danışmanlık hizmeti verir. Bu alanda deneyimli ve yetkin bir kadroya sahiptir.