Kurumların hızlı ve etkin bir iletişime ihtiyaç duydukları en önemli alanlardan biri “kriz” durumudur. Genellikle kurumun veya markanın kamuoyu ve sektör içinde tüm inisiyatifini kaybettiği bir duruma karşılık gelen kriz ortamında iletişim, doğası gereği, gelişmelere tepki vermeye ve bu yolla kurumun göreceği ticari zararı asgari düzeyde sınırlamaya yöneliktir.
Krizler çoğunlukla kurum ve paydaşları arasında varolan konuların iyi yönetilmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bir kurumun yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile paydaşların beklenti ve algıları arasında mesafe doğduğunda o kurumun iyi yönetmesi gereken bir konu da ortaya çıkmış olur.
Konu yönetimi, paydaşlarla kurum arasında ortak akıl yaratmayı, görüş farklılıklarını uzlaştırmayı amaçlayan iki taraflı bir iletişimdir. Proaktiftir. Ortaya çıkan değişikliklere, yükselmekte olan yeni eğilimlere yönelik iletişim aksiyonlarının planlanmasını ve uygulanmasını gerektirir.
Konu yönetiminin başarılı olması paydaşlarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca kurum içindeki yönetici ve çalışanların dış dünyayı algılamalarıyla, kurum dışındaki gerçekliklerin birbiriyle uyumlu hale gelmesine yardımcı olur. Bu da daha sağlıklı stratejiler oluşturulmasını sağlar.
Ancak başarılı konu yönetiminin en önemli katkısı, yönetilen konunun krize dönüşmemesidir. Çünkü konu yönetimi iyi yapılamadığı takdirde kriz ortaya çıkmaktadır.
Tribeca İletişim Danışmanlık kurumlara kriz öncesi hazırlık ve kriz yönetimi konusunda eğitim, planlama ve uygulama hizmetleri vermektedir.
Kurumlar ve paydaşları arasındaki konuların doğru yönetilmesi için kurumlara danışmanlık hizmetleri sağlayan Tribeca İletişim Danışmanlık, yönetilen konu veya konuların krize dönüşmesini önlemeyi öncelikli hedef olarak kabul etmektedir.