Günümüzde ekonomik faaliyetlerde bulunan hiçbir kurum finansal iletişimi ihmal etme lüksüne sahip değildir. Uluslararası sermaye hareketlerinin sınır tanımadığı ve ülkemizde sermaye piyasasının kurumlaşması yönünde önemli adımlar atıldığı bir dönemde, bu alandaki iletişim büyük önem taşımaktadır.
Güçlenmek için sermaye piyasalarından yararlanmak isteyen kurumlar yatırımcılarla ve hissedarlarla dürüstlük ve şeffaflığa dayanan bir iletişimi hayata geçirmek zorundadır. Kuşkusuz finansal iletişimin tek hedefi onlar değildir.  Finans medyası, düzenleyici kurumlar ve aracı kurumlar gibi paydaşlar da bu iletişimin kapsamı içinde yer almaktadır.  Proaktif bir finansal iletişim stratejisi rekabetçi pazarda etkinlik kazanabilmek açısından kritik bir önem taşır.
Tribeca İletişim Danışmanlık, halka açılmış, sermaye piyasasına girmiş kurumların hisse değerlerini korumalarına ve artırmalarına, iş hedeflerine ulaşmalarına yönelik olarak ilgili paydaşlar nezdinde yürütülecek iletişim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması için danışmanlık hizmeti vermektedir.
Bunun yanı sıra halka açılmak isteyen iş ortaklarının stratejik finansal hedeflerine ulaşmalarına yönelik iletişim danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.
Halka açılma sürecinde ön plana çıkan hedeflerden bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:
  • Yatırımcılar nezdinde doğru değerleme elde etme ve bu değerin sürdürülebilmesi,
  • Uygun yatırımcı grubunun bulunması ve ilgisinin korunması,
  • Geleceğe yönelik sermaye gereksiniminin maliyetinin düşürülmesi,
  • Kurumun rakiplerine göre avantajlı konumunun sağlanması ve sürdürülmesi,
  • Tutarlı bir hisse değerinin sağlanması.
Tribeca İletişim Danışmanlık’ın finansal iletişim danışmanlığı hizmetleri, ölçülebilir amaçlar koyma ve müşterinin stratejik hedeflerine ulaşma gücüyle orantılı olarak başarılı kabul edilmektedir.