Günümüzde ayakta kalmak ve başarılı olmak isteyen kurumlar, rekabetçi ve verimli çalışmak zorundadır. Bu mücadelede anahtar kelime yenilikçiliktir. Rakiplerin gerisinde kalmamak için, yönetimde ve üretim süreçlerinde yeni yöntemleri hızla devreye sokmak ve dış koşulların dayattığı yenilikleri hayata geçirmekte erken davranmak zorunluluğu vardır.
Başarılı bir kurumla, başarısız kurum arasındaki fark genellikle başarılı kurumun yeniliklere açık bir yaklaşımı benimsemiş olmasıdır.
Kurumun bu yaklaşımının sürdürülebilir olmasının temelinde ise çalışanlar vardır. Çalışanların kendilerini o kurum içinde değerli hissetmeleri ve iş süreçlerine aktif olarak katılmaları, kurumun gerekli dönüşümleri vaktinde gerçekleştirmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu bakımdan kurum içi iletişim ön plana çıkar.
İç iletişim sadece çalışanların morallerini düzgün, motivasyonlarını yüksek tutacak bir etkinlik olarak düşünülmemelidir.  İç iletişim, modern iş süreçlerinin temel ham maddesini oluşturan  bilginin, kurum içinde sağlıklı bir şekilde paylaşılmasını sağlayan araçtır. Kurumun en önemli paydaşı olarak kabul edilen çalışanların, yönetim tarafından oluşturulan yeni yaklaşımlara katkıda bulunabilmesi, bu yaklaşımların başarılı olması açısından çok önemlidir. Buna yönelik işleyişi ancak, aksamayan bir iç iletişim  hayata geçirebilir.
Tribeca İletişim Danışmanlık, kurumlarda bu ortamı sağlayacak iç iletişim modellerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu ölçümlemek ve değerlendirmek için araştırmalar planlar ve uygular. Tribeca İletişim Danışmanlık’ın bu alanda verdiği hizmetle ilgili pek çok referansı vardır.