Hemen bütün ürün segmentlerinin akılda tutulamayacak kadar çok sayıda marka ile dolu olduğu günümüzde bir şirketin yeni ürün çıkarması ve başarılı olması giderek zorlaşıyor.
Yeni bir ürünün  piyasada tutunması, markalaşması, marka değerini artırması ve bu değeri iyi yönetmesi olarak özetleyebileceğimiz başarılı bir sürecin en başından itibaren iyi planlanması gerekiyor. Bu alanda başarı, bilimsel ölçütlere dayalı araştırmalardan, dikkatli analizlerden, ayrıntılı planlamalardan ve titiz uygulamalardan geçiyor. İşin temelinde şans veya “deha düzeyinde”  yaratıcı bir fikir değil, uzmanlık ve çok çalışmak yatıyor.
Yeni ürünün başarılı bir şekilde tanıtımı ve pazarda kendisine yer açması şirketin büyümesinin, ciro ve karını artırmasının yolunu açar. Buna karşılık   başarısızlık, boşa harcanan  paralar ve ciddi zararlar anlamına gelecektir. Dolayısıyla ürünün daha yolun başında sağlam bir stratejiye sahip olması çok önemlidir. Başarı ancak pazarlama iletişimi konusunda uzman kurumların katkısıyla sağlanabilir.
Tribeca İletişim Danışmanlık pazarlama iletişimindeki uzmanlığı ve deneyimiyle ürünün lansmanı için kapsamlı bir hizmet paketi sunabilecek konumdadır. Bu hizmetler çıkartılacak ürünle ilgili ön araştırmaları, hedeflenen tüketici gruplarının belirlenmesini, bu gruplara ürünün onlar için yararlı ve diğerlerinden farklı yönlerini anlatacak basit mesajların hazırlanmasını ve pazarlamaya yönelik diğer iletişim faaliyetlerinin planlanarak uygulanmasını kapsar.