Yeni bir ürünün başarılı olması için en önemli koşullardan biri doğru konumlandırmadır. Öncelikle ürünün rakiplerinden farkının ve kendine özgü niteliklerinin ortaya konulması gerekir. Daha sonra bu farklılık ve özgünlük, hedeflenen tüketici gruplarına açık ve anlaşılabilir mesajlarla iletilmelidir.
Ürünler farklı kriterlere göre konumlandırılabilir. Onu diğer rakiplerinden farklı kılan dayanıklılık ve güvenilirlik gibi özellikler olabileceği gibi, fiyatının düşüklüğü, kalitesinin yüksekliği veya kullanım kolaylığı olabilir. Önemli olan bu farklılığın tüketiciler ve diğer hedef gruplar tarafından bilinirliğini ve algılanmasını güçlendirmektir.
Tribeca İletişim Danışmanlık ürün konumlandırmasıyla ilgili bütün iletişim süreçlerini planlar ve uygular. Bu konudaki deneyim ve bilgi birikiminin getirdiği uzmanlıkla, hedef gruplara hangi mesajların hangi iletişim platformlarında nasıl verileceğini belirler. Ürün hakkında, satışı artıracak şekilde, bilinirlik ve pozitif algılamalar oluşturmayı amaçlar.