Ürünlerin duyurulması ve tanıtımı, ya da eski ürünlerin pazar etkinliğinin artırılması için zaman zaman tanıtım çalışmalarının ötesinde konu hakkında derinlemesine  bilgilendirme çalışmaları yapmak da gerekli olabilir.
Özellikle yerleşik davranış kalıplarının, kolay kırılamayan alışkanlıkların söz konusu olduğu alanlarda, standart tanıtım çalışmalarıyla ürün bir pazar doygunluğu seviyesine ulaştıktan sonra pazarlamada bir sıçrama yaratmak için bu tür çalışmalara gereksinim duyulabilir.
Bu çalışmalar, çoğunlukla ürünün özellikleri ve alışkanlıklara konu olan rakip ürünler hakkında objektif ve yüz yüze bir bilgilendirme çalışmaları zinciri olarak düşünülmelidir. Eğitim programına katılanların bilgi sahibi olmaktan başlayarak, ürünü savunan bir konuma ulaştırılması ana hedeftir.
Eğitim çalışmaları, bir coğrafi bölge ya da toplumsal kesit üzerinde yapılacak bir pilot çalışmayı takiben farklı bölgeler ya da toplumsal kesitlerle, giderek genişletilen bir dizi olarak planlanmaktadır. Pilot çalışma, uygulanan yöntem ve yaklaşımın doğruluk ve etkinliğinin önce dar kapsamlı olarak sınanması için gerekli bir aşama olarak görülmektedir.
Tribeca İletişim Danışmanlık, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, mesleki kuruluşlardan uzmanların ve akademisyenlerin de katıldığı zengin içerikli eğitim çalışmaları düzenleyerek ürünün pazarlama iletişimine katkıda bulunur.