İş yapma süreçlerindeki gelişmeler, ürünlerin yaşam döngülerinin kısalması ve rekabetin yoğunlaşması, çıkarılan yeni bir ürünün ya da verilmeye başlanan yeni bir hizmetin en kısa zamanda kurumsal müşterilere tanıtılmasını zorunlu kılıyor. Ürünün özellikle şirketlerin karar verici düzeydeki yöneticileri tarafından tanınması ve olumlu bir şekilde algılanması başarının ön koşullarından birini oluşturuyor.

Kurumsal müşteriye, ürünün veya hizmetin onun için yaratacağı değerin, verimlilikte sağlayacağı artışın, maliyetlere getireceği azalmanın net bir şekilde anlatılması gerekiyor.

Başarı şansını artıran bir başka önemli nokta ise ürün olsun, hizmet olsun, yeni girişimin kurumsal müşteri segmentinde belirli bir ihtiyacı karşılamaya odaklanması ve hedef grubu belirsizleştirmemek olarak ortaya çıkıyor.

Tribeca İletişim Danışmanlık hedeflerin doğru belirlendiği, yaratıcı, kapsamlı ve tutarlı iletişim platformları aracılığıyla ürünle ve hizmetle ilgili pozitif algılamalar oluşturur. Hedeflere yönelik etkili iletişim stratejileri ve planları hazırlar. Temel yaklaşımı, uygulanan iletişim stratejilerinin müşterilere ölçülebilir bir şekilde değer kazandırması, ürünün satışlarının artmasıdır.