Marka, bir ürün veya hizmetin algılanan tüm özelliklerinin ve içerdiği tüm duygusal boyutların toplamıdır. Bir ürün veya hizmeti “markalaştırmak” ise ona daha üstün bir anlam yükleyerek, bu yolla müşteriler ve diğer sosyal paydaşlar nezdinde değerini artırmak anlamına gelir. Marka yönetimi itibar yönetiminin belirleyici unsurlarından biridir.
Marka yönetimi “algılamalar gerçektir” prensibinden yola çıkarak, bu anlam veya mesaj trafiğini yönetmek anlamına gelir. Bu prensip çerçevesinde, tüm iletişim etkinliklerinde akılcı bir planlama, yeterli yaratıcılık ve sağlam bir geribildirim ile desteklenen mesajların başta müşteriler olmak üzere tüm hedef grupların algılamasını şekillendirebileceği varsayılır.
İster bir kurum için olsun, ister bir ürün veya hizmet için, her iletişim etkinliğinden beklenen de budur; belirlenen “vaat”ler doğrultusunda hedef insan grupları nezdinde  “bilinirlik”ten “taraftarlık”a kadar giden bir çizgide algılama / ikna sağlamak. Bu çizgi üzerinde insanlar ve kurumlar bir markayı bilirler, tanırlar, beğenirler, benimserler ve hatta onun taraftarı olur, o markayı savunabilirler.
Daha somut olarak, bu süreç içerisinde bir markayı yönetmek, farklı sosyal paydaşlara yönelik mesajları entegre biçimde, bir iletişim planı dahilinde geliştirmek ve uygulamak anlamına gelir.
Tribeca İletişim Danışmanlık, iş ortaklarına etkin bir marka yönetimi için gerekli iletişim planlamasının hazırlanması ve yönetimi için uzmanlığını sunmaktadır.