Kurumsal Yayınlar
Tribeca İletişim Danışmanlık’ın bu çerçevede sağladığı hizmetler arasında, kuruluşların iç ve dış iletişimleri açısından önemli işlevler yerine getiren periyodik veya özel yayınlar, web siteleri, radyo veya televizyon programları hazırlanması ve bunlara içerik sağlanması dahil olmak üzere, her türlü yayıncılık faaliyeti de yer almaktadır.
Multimedia
Günümüzde iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve interaktifliğin ulaştığı boyutlar, iletişim faaliyetlerinde yeni alanlar tanımlanmasına olanak veriyor. Multimedia bu alanların başında geliyor.
Kurumların ana mesajları, görsel, işitsel ve yazılı unsurların ortak kullanımına olanak sağlayan yeni iletişim teknolojileriyle daha etkili bir şekilde hedeflerine ulaşabiliyor. Kuruluşların sosyal paydaşlarıyla daha derin, içerik açısından zengin ilişkiler kurması ve mesajlarını iletmesi mümkün oluyor.
Tribeca İletişim Danışmanlık, iletişim faaliyetlerini yaratıcı ve zengin içerikli multimedya uygulamalarıyla destekleyen, böylece kurumsal ve pazarlamaya yönelik iletişim mesajlarının tutarlı bir şekilde hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunan uzmanlığa sahiptir.