Tribeca İletişim Danışmanlık, medya kökenli deneyimli bir kadroyla, zorlayıcı veya yönlendirici olmayan ve kesinlikle çıkar ilişkisi yaratmayan bir medya ilişkileri yaklaşımı içinde hizmet verir.
Medya ilişkileri yönetimi çerçevesindeki çalışmalarımız, ana hatları ile şu şekildedir:
  • Haber niteliği taşıyan özel konularda röportajlar organize edilmesi,
  • Gerektiğinde, medya mensupları ile iyi ilişkiler geliştirmek ve kurum yöneticilerini tanıştırmak üzere bir araya gelinecek özel toplantılar düzenlenmesi.
  • Aktüel konularda kurum yöneticilerinin ve bilinirliği yüksek olan kişilerin görüşlerinin medyaya iletilmesi.
  • Kategorize edilmiş medya listeleri hazırlanması ve güncellenmesi.
  • Haber değeri taşıyan konularda basın bülteni yazılması ve ilgili basın mensuplarına gönderilmesi.
  •  Şirket çalışmaları ile ilgili basın mensuplarına yönelik bilgilendirme amaçlı iletişim ortamlarının belirlenmesi, planlanması ve yönetilmesi.