İletişim mesajlarının hedef gruplara ulaştırılmasında en önemli rolü üstlenen iletişim platformları arasında medya kuruluşlarının özel bir yeri vardır. Kurumsal sözcülerin bu mecralarla temasa geçmeden önce medya ilişki yönetimi konusunda fikir ve bilgi sahibi olmaları, iletişimin sağlıklı yürümesi açısından çok önemlidir.
Tüm sektörler gibi medya da artık geçmişe göre çok daha karmaşık bir ilişkiler ağı içinde çalışıyor ve yönetiliyor. Bu nedenle medya ilişkileri yönetimi önce medyanın ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamakla başlar. Basın ve yayın organları çalışanları ve yöneticileriyle sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi için bu bir ön koşul haline gelmiştir.
Medyanın temel haber kriterlerini, röportaj tekniklerini iyi bilen kurumsal sözcüler kuşkusuz mesajlarını istedikleri şekilde, kurumsal itibarı ve pozitif algılamaları artıracak biçimde verebilirler.
Tribeca İletişim Danışmanlık daha önce çeşitli medya kuruluşlarının haber merkezlerinde veya diğer birimlerinde görev yapmış, bu mecraların yaklaşımlarını ve işleyişlerini yakından bilen uzman kadrolara sahiptir.
Medya ve röportaj teknikleri eğitimi şu konu başlıklarını içermektedir:

i) Türkiye’de Medya’nın genel yapısal değerlendirmesi
ii) Haber nedir?
iii) Medya İlişkisi nedir?
iv) Doğru röportaj teknikleri nelerdir ?
v) Televizyon röportajında genel kurallar
vi) Televizyon tartışma programında genel kurallar