Uluslararası, ulusal ve bölgesel medya ilişkileri bugün çağdaş ekonomi içinde başarılı bir şekilde yer almak isteyen bir kurumun her türlü iletişim çalışmasında çok önemli yer tutmaktadır.
Medyada tanınırlık ve yüksek itibar, tüm araştırmalarda kurumun genel itibar düzeyini etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca medya kuruluşlarında yüksek itibar sahibi olmak, kurumun kamuoyu ve sosyal paydaşları nezdindeki tanınırlığının ve itibarının yükseltilmesinde kritik önem taşımaktadır.
Kurumsal itibarı tehdit eden kriz dönemlerinde de medya ilişkilerinin yönetimi ve medyanın doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi son derece büyük önem taşımaktadır.
Tribeca İletişim Danışmanlık, bu çerçevede Medya İlişkileri Danışmanlığı’nı 5 temel amaca ulaşmaya yardımcı olmak diye tanımlamaktadır:
  1. Medya nezdinde yararlı iş ilişkilerinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
  2. Kuruluşun iş amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunacak tüm medya etkinliklerinde, mesaj ve iş temalarında merkezi bir yaklaşımın kurulmasını sağlamak.
  3. Özellikle kritik durumlarda kurumun kendini uygun bir biçimde temsil etmesini sağlamak.
  4. Kriz yaratabilecek sorunlara ilişkin erken uyarı sistemleri kurabilmek.
  5. Kuruluşun medya ilişkilerinde karşı karşıya kaldığı/kalabileceği  sorun, konu veya fırsatlar karşısında uyum göstermesini, öncelik almasını, ya da bunları sınırlamasını, karşı stratejiler geliştirmesini veya bunlardan katma değer elde etmesini sağlayacak önermelerde bulunmak.
Tribeca İletişim Danışmanlık, medya kökenli deneyimli bir kadroyla, zorlayıcı veya yönlendirici olmayan ve kesinlikle çıkar ilişkisi yaratmayan bir medya ilişkileri yaklaşımı içinde hizmet verir. Medya ilişkileri danışmanlığı bu açıdan hızlı ve güvenilir bir bilgi kaynağı olmakla özdeşleşmektedir.