Ne Yapıyoruz

Anasayfa - Ne Yapıyoruz

Stratejik İletişim Danışmanlığı

Günümüzde şirketler için sektörlerinde rekabetçi bir kurumsal konumlandırma elde etmenin; daha çok ürün veya hizmet satışı yapmak, en yetkin çalışanları kazanmak, en uygun iş ortakları ile işbirliği yapmak için kalıcı bir itibar çizgisi yakalamanın olmazsa olmaz şartlarından biri sistematik kurumsal iletişim faaliyetidir.

Aynı şekilde, sivil toplum kuruluşlarının da, kamu kurum ve kuruluşlarının da misyonlarını gerçekleştirmek için ihtiyaçları olan toplumsal sinerjiyi oluşturmalarının temel araçlarından biri kurumsal iletişimdir.

Kurumsal iletişim, Tribeca İletişim Danışmanlık’ın temel yetkinlik alanlarından biridir. Bu konuda geniş bir bilgi birikimimiz, farklı uzmanlık seviyelerinde  deneyimli bir ekibimiz bulunmaktadır.

Bu çerçevede Tribeca İletişim Danışmanlık olarak görevimiz bu misyonunun gerçekleşmesinde şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının üst yönetimlerine destek ve yardımcı olmaktır.

 

Liderlik İletişimi

Günümüz iş dünyasında rekabet ortamı arttıkça, kurumsal sözcülüğün başarılı bir şekilde oluşturulması ve uygulanması büyük önem kazanmaktadır.

Tribeca İletişim Danışmanlık, gerek kurumsal iç iletişim, gerekse de kurumun tüm sosyal paydaşlarıyla iletişiminin doğru bir rotaya oturtulması ve denetlenebilir olarak sürdürülebilmesi açısından sözcü veya sözcülerin saptanmasını ve gerekiyorsa çeşitli eğitim programları ile iletişim yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlar.

 

Konu ve Kriz İletişimi Yönetimi

Kurumların hızlı ve etkin bir iletişime ihtiyaç duydukları en önemli alanlardan biri “kriz” durumudur.

Krizler çoğunlukla kurum ve paydaşları arasında var olan konuların iyi yönetilmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bir kurumun yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile paydaşların beklenti ve algıları arasında mesafe doğduğunda o kurumun iyi yönetmesi gereken bir konu da ortaya çıkmış olur.

Konu yönetimi, paydaşlarla kurum arasında ortak akıl yaratmayı, görüş farklılıklarını uzlaştırmayı amaçlayan iki taraflı bir iletişimdir. Proaktiftir. Ortaya çıkan değişikliklere, yükselmekte olan yeni eğilimlere yönelik iletişim aksiyonlarının planlanmasını ve uygulanmasını gerektirir.

Konu yönetiminin başarılı olması paydaşlarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca kurum içindeki yönetici ve çalışanların dış dünyayı algılamalarıyla, kurum dışındaki gerçekliklerin birbiriyle uyumlu hale gelmesine yardımcı olur. Bu da daha sağlıklı stratejiler oluşturulmasını sağlar.

Tribeca İletişim Danışmanlık kurumlara kriz öncesi hazırlık ve kriz yönetimi konusunda eğitim, planlama ve uygulama hizmetleri vermektedir.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi

Kurumsal sosyal sorumluluğun dünyada en yaygın kabul görmüş tanımı “şirketlerin toplum hayatında genel anlamda pozitif bir etki yaratması için iş süreçlerini nasıl yönetmesi gerektiği”dir.

Bir kurum sosyal sorumluluk anlayışını hayata geçirirken, bu yöndeki yaklaşım ve uygulamalarının iletişimini de, toplumla ve sosyal paydaşlarla yapmak zorundadır.

Bu iletişimin doğru yapılması,  kurumun itibarının ve marka değerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Tribeca İletişim Danışmanlık, iş ortaklarının, sosyal paydaşlarına ve genelde topluma yönelik olarak kurumsal sosyal sorumluluk iletişimlerini en etkin bir şekilde yapabilmesi için danışmanlık hizmeti verir. Bu iletişimde en etkin rol oynayabilecek projeler konusunda farklı seçenekler sunar.

 

Medya İlişkileri

Tribeca İletişim Danışmanlık, medya kökenli deneyimli bir kadroyla, zorlayıcı veya yönlendirici olmayan ve kesinlikle çıkar ilişkisi yaratmayan bir medya ilişkileri yaklaşımı içinde hizmet verir.

Medya ilişkileri yönetimi çerçevesindeki çalışmalarımız, ana hatları ile şu şekildedir:

 • Haber niteliği taşıyan özel konularda röportajlar organize edilmesi,
 • Gerektiğinde, medya mensupları ile iyi ilişkiler geliştirmek ve kurum yöneticilerini tanıştırmak üzere bir araya gelinecek özel toplantılar düzenlenmesi.
 • Aktüel konularda kurum yöneticilerinin ve bilinirliği yüksek olan kişilerin görüşlerinin medyaya iletilmesi.
 • Kategorize edilmiş medya listeleri hazırlanması ve güncellenmesi.
 • Haber değeri taşıyan konularda basın bülteni yazılması ve ilgili basın mensuplarına gönderilmesi.
 • Şirket çalışmaları ile ilgili basın mensuplarına yönelik bilgilendirme amaçlı iletişim ortamlarının belirlenmesi, planlanması ve yönetilmesi.

 

İçerik Üretimi

 • Kurumunuz ile ilgili her türlü (reklam hariç) iletişim materyaline yönelik Türkçe ve İngilizce metin yazılması:
 • Kamuoyu bilgilendirme materyalleri: basın kiti, bülten, bilgi dosyası ve benzeri tüm metinler
 • Kurumsal bilgi dosyası
 • Lansman, açılış toplantısı, ilişki geliştirme buluşmaları, özel röportaj öncesi kritik soru-cevap hazırlığı
 • Ürün / hizmet / markalara spesifik tanıtım notları,
 • Kurumsal web sitesine yönelik içerik metinleri,
 • Kurum sözcülerine dönük konuşma metinleri ve notları.

 

Dijital İletişim

Dijital iletişim stratejisinin oluşturulması, sosyal medya yönetimi, celebrity ve influencer iletişimi gibi birçok hizmet üretiriz.

 

Etkinlik Yönetimi

 • Çevrimiçi ve fiziksel etkinlik koordinasyonu, yönetimi

 

Tasarım ve Prodüksiyon Hizmetleri

 • Reklam, kurumsal kimlik, broşür, katalog, masaüstü video prodüksiyonu vb. üretimi

BİZ KİMİZ

Tribeca İletişim Danışmanlık 3 Mart 1997 tarihinde kuruldu.

Amacı sektörüne küresel bilgi ve deneyim birikiminden beslenen yeni açılımlar getirmekti. Devamı…

SON PROJELER

 • Okul Sütü Programı
 • BİM 'Eğitim Her Engeli Aşar' Kampanyası
 • KAGİDER Düş Ortağım Projesi
 • Borusan Askıda Eğitim Var Projesi
 • Bernard van Leer Vakfı İstanbul 95 Programı
 • WWF - Türkiye Doğa Öncüleri

BİZE ULAŞIN

Adres: Esentepe Mah. Keskin Kalem Sokak Arya Plaza No:17 D:2 Şişli – İstanbul

E-Posta: cemi@tribeca.com.tr