Kullanma şartları – Telif hakkı – Sorumluluk almama

 

Telif hakkı

  Copyright ©2006, Tribeca İletişim Danışmanlık

 

İzin
Bu belgenin veya bu siteden alınan belgelerin (beyaz kitaplar, basın açıklamaları, veri kağıtları gibi) kullanılmasına aşağıdaki şartlarla izin verilir:

  1. Yukarıdaki telif hakkı yazısı bütün nüshalarda görünmeli ve hem telif hakkı yazısı, hem de bu müsaade yazısı görünmelidir;
  2. Site’den alınan bu tür belgelerin kullanımı, sadece bilgi amacıyla ve ticari olmayan veya kişisel kullanım için olmalı ve alınan belgeler herhangi bir bilgisayar şebekesi üzerinde kopyalanmamalı veya gönderilmemeli veya herhangi bir ortamda yayınlanmamalıdır; ve
  3. Belgeler’de hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

Başka herhangi bir amaçla kullanım kesinlikle yasaktır.

Yukarıda belirtilen belgeler, bizim internet sitemizin tasarımını veya sayfa düzenini içermez. İnternet sitelerimizin unsurları, yasalarla korunurlar ve tamamen veya kısmen kopya veya taklit edilemezler. Tribeca İletişim Danışmanlık  tarafından açıkça müsaade edilmediği sürece, internet sitemizden alınan hiçbir yazı, logo, grafik, ses veya görüntü kopyalanamaz veya yeniden iletilemez.

Yukarıda müsaade edilen amaçlardan başka bir amaçla bu metni çoğaltmak ve/veya kullanmak isteyenler, yazılı olarak, aşağıdaki adrese başvurmalıdırlar:

Kullanmak istedikleri belgenin URL, ve başlığını belirtmeleri gerekir.

Sorumluluk Almama
Dikkatimize sunulan hatalar olursa, onları düzeltmeye çalışacağız. Ancak, Şirketimiz, bu metinle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu malzeme:

 • herhangi bir birey veya kurumun özel durumlarına yönelik olmayan, sadece genel nitelikte bilgilerdir;
 • kapsamlı, tam, doğru veya güncel olmayabilir;
 • profesyonel veya hukuki tavsiye sunmaz.

Belgelerin ve çoğul ortam dizilerinin bazıları, başka kurumlar veya şirketler tarafından tutulan bilgilere referanslar veya göndermeler içerebilir. Bu dış malzemelerin uygunluğunu, güncelliğini veya doğruluğunu kontrol etmediğimize ve garanti edemeyeceğimize dikkat çekeriz.