Tribeca İletişim Danışmanlık’ın kısa sayılabilecek kurumsal yaşamında ortaya çıkardığı ve istikrarlı bir biçimde savunduğu 4 temel değeri vardır.

Bunlardan birincisi ve en önemlisi hizmet odaklılıktır.

Tribeca İletişim Danışmanlık,  hangi seviyede olursa olsun, her çalışanından öncelikle bu değere uygun davranış bekler. Şirketimizde ‘hizmet odaklılık”ın  üç boyutu vardır.

  • Birincisi, her koşulda, müşterinin işinin gereklerinin ve beklentilerinin birincil öncelik olması anlamına gelir.
  • İkincisi Tribeca İletişim Danışmanlık’ta hiç bir zaman ve hiç bir koşulda müşteriye ‘hayır’ denmez. En fazla ‘evet ama’mız vardır. Müşterilerimize atmak istediği adım veya yapmak istediği işe ilişkin olası sonuçları ve alternatif yolları göstermek birincil yükümlülüğümüz, karar alındıktan sonra eksiksiz biçimde uygulamak ikinci yükümlülüğümüzdür.
  • Üçüncü olarak ise, hizmet odaklılık her ne iş yapılıyorsa yapılsın, Tribeca İletişim Danışmanlık çalışanlarının ‘işlerinin önüne egolarını koymak’ hakkına sahip olmamaları anlamına gelir.

İkinci temel değerimiz dürüstlüktür.

Hangi koşullarda, sonuçları ne olursa olsun, Tribeca İletişim Danışmanlık için esas olan dürüstlüktür. Bu noktada kabul edilebilecek tek istisna susma hakkını kullanmaktır.

  • Tribeca İletişim Danışmanlık, hiç bir koşulda, kendi adına ve/veya müşterisi adına doğru olduğunu bildiği bir bilgiyi yalanlamak yoluna gitmez; gerçekleri yansıtmadığını bildiği bir bilgiyi temel alan bir iletişim etkinliği içerisinde olamaz.
  • Tribeca İletişim Danışmanlık’ın, hiç bir çalışanı, hiç bir koşulda, hiç bir konuda müşterisine yalan söyleyemez. Böylesi bir beyan temel profesyonel yetersizlik olarak değerlendirilir.

Üçüncü temel değerimiz bilgiye saygıdır.

Tribeca İletişim Danışmanlık bilgiyi kendi başına bir rekabet nesnesi değil, paylaşılacak bir zenginlik olarak kabul eder. Bu anlamda kendi mesleki bilgilerini davet edildiği her platformda açıkça paylaşır. Bunun tek istisnası müşterileri ile gizlilik sözleşmesi aracılığı belirlenmiş açık olmayan bilgilerdir.

Dördüncü temel değerimiz ise, içinde bulunduğumuz toplumun örf, adet ve ahlakına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kanun, kural ve yükümlülüklerine uygun davranmaktır.

Tribeca İletişim Danışmanlık, ne kendisi, ne de bir müşterisi adına bunlarla çelişebilecek bir eylem veya söylem içerisinde bulunamaz